Horizon Europe Info Day: Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

Program Evropské unie Horizon pořádá info day pro potenciální žadatele. Jeho cílem je představit témata zahrnutá do druhého pilíře programu nazvaného „Kultura, kreativita a inkluzivní společnost“, který se zaměřuje na výzvy související s demokracií ve veřejné správě, kulturním dědictvím, kulturní politikou, ale i na sociální a ekonomické transformace. Očekává se, že všechna témata v rámci tohoto klastru se budou týkat společenských a humanitních věd a budou zahrnovat genderový rozměr.

Klastr zahrnuje prioritní oblasti komise, jako je Nový impuls pro evropskou demokracii, Podpora našeho evropského způsobu života a Silnější Evropa ve světě. Zabývá se také otázkami souvisejícími s dvojí ekologickou a digitální transformací a obnovou po skončení programu COVID 19. Budoucí projekty by měly plnit tři cíle, které budou představeny a které odpovídají strategickému plánu programu Horizon (2021-2024).

Tento informační den programu Horizont Evropa bude otevřen pro účast bez předchozí registrace.