Hyperlocal: Když sousedé plánují město (Brno)

Jaká byla role a síla komunitních skupin a neziskových organizací, které působily v 70. letech v New Yorku? Byly to doby ekonomické nestability a společenských nepokojů. Jaká je dnes spolupráce mezi městem a občanskými spolky v péči o veřejný prostor, podporu lokálních aktivit či dostupného bydlení? Přednáška Hyperlocal – Vstříc komunitním místům bude zaměřená na přenesení zkušeností z participativního plánování v New Yorku. Během večera vystoupí odborníci ze Školy architektury na newyorském Pratt Institute. Eve Baron, David Burney, Eva Hanhardt a Ronald s Yvette Shiffman budou sdílet své zkušenosti a povedou rozhovory o tom, jak lze prohloubit důvěru a zlepšit spolupráci mezi občany, neziskovými organizacemi i městskými samosprávami a jak posilovat vzdělávání v dané oblasti.

Zapojování občanů a občanský sdružení do utváření města je současně jeden z pilířů Nového evropského Bauhausu – iniciativy Evropské unie.

Projekt vzniká ve spolupráci: CCEA Centra pro středoevropskou architekturu, IPR Praha, Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, Fakulty architektury VUT v Brně, ARCHIP Architetural Institute in Prague

Partneři: Kancelář Kreativní Evropa, Nadace Tipsport, Nadace Karel Komárek Family Foundation, mmcité

Projekt pod záštitou Velvyslanectví USA v České republice a Petra Hlaváčka, náměstka primátora hlavního města Prahy.