IDFAcademy

IDFAcademy je součást největšího festivalu dokumentárního filmu IDFA (International Documentary Film Festival Amsterdam). Dokumentaristům (režisérům a producentům) formou masterclasses, workshopů, diskuzí u kulatého stolu a individuálních schůzek nabízí možnost seznámení se s mezinárodním dokumentárním průmyslem.

Ve dnech 16 – 25. 11. 2021 bude probíhat alternativní program online pro účastníky, kteří kvůli COVID-19 nebudou moct cestovat do Amsterdamu.