IDFAcademy

IDFAcademy je součástí největšího festivalu dokumentárního filmu IDFA (International Documentary Film Festival Amsterdam).

IDFAcademy bude probíhat v rámci festivalu ve dnech 10. – 13. listopadu 2022 v Amsterdamu.

Dokumentaristům (režisérům a producentům) formou masterclasses, workshopů, diskuzí u kulatého stolu a individuálních schůzek nabízí možnost seznámení se s mezinárodním dokumentárním průmyslem.