IDFAcademy

IDFAcademy je součást největšího festivalu dokumentárního filmu IDFA (International Documentary Film Festival Amsterdam). Dokumentaristům (režisérům a producentům) formou masterclasses, workshopů, diskuzí u kulatého stolu a individuálních schůzek nabízí možnost seznámení se s mezinárodním dokumentárním průmyslem.

IDFAcademy bude probíhat v rámci festivalu ve dnech 8. – 19. listopadu 2023 v Amsterdamu.