Informační den a partnerská burza ke Společnému evropskému cloudu pro kulturní dědictví

Nová iniciativa Evropské komise, Společný evropský cloud pro kulturní dědictví, European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (ECCCH), má umožnit rozsáhlou evropskou spolupráci v digitalizaci kulturního dědictví.

Evropská komise pořádá k novým výzvám ECCCH 28. března 2023 informační den. Během dopoledního online programu od 10 do 12 hodin zazní informace o tématech otevřených pro předkládání návrhů projektů. Možnost předkládat projekty začala 10. ledna, uzávěrka bude 21. září 2023. V roce 2023 pro něj Horizont Evropa – klastr Kultura, kreativita a inkluzivní společnost vyčlenil dvě výzvy:

  • Společný evropský cloud pro kulturní dědictví, inovační akce HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCHI-01-01 s cílem navrhnout, vytvořit a udržovat digitální platformu pro multidisciplinární a mezioborovou spolupráci v rámci ECCCH. Financován bude jeden projekt.
  • Inovativní nástroje pro digitalizaci objektů kulturního dědictví, výzkumná a inovační akce HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCHI-01-02 s cílem navrhnout a implementovat inovativní nástroje a metody na digitalizaci viditelných a neviditelných charakteristik objektů kulturního dědictví k začlenění do ECCCH. Financovány budou dva projekty.

Více informací o výzvách najdete zde

Na odpoledne od 13 do 17 hodin je naplánováno partnerské setkání. Cílem tohoto online setkání je navázat spolupráci na přípravě výzkumných projektů. Účast je zdarma, je potřeba se zaregistrovat a vyplnit profil organizace.

Zdroj: Horizont Evropa, Technologické centrum Praha