Kids Kino Industry

Koprodukční fórum zaměřené na audiovizuální obsah pro děti. Je možné přihlásit celovečerní filmy nebo seriály pro děti v různých žánrech (hrané, dokumentární, animované, transmediální) ve 2 kategoriích:

-projekty ve vývoji
-work in progress

Fórum proběhne od 27. do 30. 9. 2022 jako součást festivalu Kids Kino, a to v hybridním formátu – ve Varšavě a online.

Kontakt: Head of Industry, Zofia Horszczaruk,