Young Horizons Industry

Koprodukční fórum Young Horizons Industry (dříve Kids Kino Industry) zaměřené na audiovizuální obsah pro děti od 30. září do 9. října 2024 ve Varšavě.

Je možné přihlásit celovečerní filmy nebo seriály pro děti v různých žánrech (hrané, dokumentární, animované, transmediální) v kategoriích:

  • projekty ve vývoji
  • work in progress
  • market presentation

Uzávěrka do 19. dubna 2024.