Kino za školou 2019: Konference o filmové a audiovizuální výchově

Program

09:30 - 11:00
Filmová/audiovizuální výchova v napojení na další obory Umění a kultury

Petra Peštová (ZUŠ Jana Ryby, Rožmitál pod Třemšínem) – Naši Italové,
Andrea Baumannová (Gymnázium, OA a JŠ s PSJZ Hodonín) – Moderní dějiny očima
studentů,
Terezie Čermáková – Lenka Trantírková (MUO Olomouc) – POZNÁVAT – TVOŘIT –
VZDĚLÁVAT FILMEM: Příklady dobré praxe z muzejního prostředí,
Jitka Andrysová (Post Bellum) – Práce Paměti národa

11:15 - 13:00
Knihovny filmů a jejich využití v aktivitách filmové výchovy

Vlaďka Chytilová (Kancelář Kreativní Evropa – MEDIA, ČR) – Kreativní Evropa a podpora
pro tvorbu filmových katalogů,
Ginte Zulyte (Meno Avilys, Litva) – Propojování filmů, generací a míst: národní filmové
dědictví a evropský filmový katalog CinEd,
Agata Sotomska (Národní filmový archiv /FINA/, Polsko) – Jak dostat filmy do škol:
příklad projektu Filmoteka Szkolna,
Sita Jacobsen (Norský filmový institut, Norsko) – Strategie Cinematéky Oslo ve výuce dětí
a mládeže,
Jennifer Johnston (Into Film Belfast, Velká Británie) – Kurátorství pro výchovu v 21. století

14:00 - 15:00
Prezentace inspirativních přístupů a projektů filmové výchovy

Karolína Čížková (Animuj.cz) – Projekt Animuj.cz,
Viktória Rampal Dzurenko (ZUŠ Jana Hanuše, Aeroškola, FAMU) – (Ne)podceňovanie
vedomej výstavy, či schopnosti čítania podtextu vo filmovom diele v rámci filmovej
výchovy a kreatívne premostenie a presahy tvorby filmu a iných druhov umenia, hra
s podtextom v praxi skrze obsah a formu,
František Topinka (Gymnázium Elišky Krásnohorské, Aeroškola) – Školní filmový festival
jako prostředek mediální a filmové výchovy,
Barbora Holubová (PedF UK) – Filmová a audiovizuální výchova – specifika a přesahy
vzdělávacího předmětu