Konference Cultural Impact Now!

Evropská síť kulturních center ve spolupráci s Trans Europe Halles pořádá konferenci Cultural Impact Now!, jejíž hlavním tématem bude kulturní vliv.

Pandemie a uzavření kulturních institucí ukázali, jak důležité jsou kulturní organizace pro společnost i jednotlivce. Současný stav také ukázal, že v krizových situacích není ke kultuře přistupováno jako k nepostradatelné součásti lidského života. Konference se bude věnovat především tomu, jak kulturní centra a organizace z celé Evropy mohou společně identifikovat svůj společenský vliv a postavit se za svou práci a poslání.

Co můžete očekávat?

  • Otevřené forum pro diskuzi a dialog.
  • Program kombinující znalosti, kreativní workshopy a hravé experimenty.
  • Neobyčejnou a strhující konferenci, která přímo zapojuje své účastníky.

Konference se měla konat už v roce 2020, kvůli pandemii musela být odložena. COVID-19 paradoxně v oblasti kulturního vlivu přinesl řadu nových impulsů a témat k diskuzi.

Letos konference proběhne fyzicky v kulturním centru Maltfabrikken ve městě Ebeltoft v Dánsku. Všichni účastnící budou testovaní a v průběhu konference budou dodržována všechna nutná hygienická opatření. Paralelně bude probíhat i oddělený online program.