Konference Dobrovolnictví v kultuře a umění

Kultura a umění mají obrovský potenciál vzájemně propojovat jedince a společnost. A to samé platí o dobrovolnictví. Jak se aktuálně „daří“ dobrovolnictví v kultuře v České republice? Jaké jsou jeho formy, na jaké naráží bariéry a co je pro něj největší výzvou do budoucna?

U příležitosti desetiletého výročí Evropského roku dobrovolnictví 2011 si shrneme, co se za uplynulých 10 let událo v jednotlivých oblastech kultury (kulturní dědictví, živé umění, muzea a galerie, knihovny atd.). Cílem konference je nejen znovu oživit a propagovat téma dobrovolnictví v kultuře a umění, ale také představit jeho výhody těm, kteří se jím doposud nezabývali a prezentovat, jak se dobrovolnictví daří v jednotlivých regionech. Dozvíte se, jaké jsou jeho formy, na jaké naráží bariéry a co je pro něj největší výzvou do budoucna. Inspirujete se příklady dobré praxe a mnohým dalším.

Konference je určena všem, kterým není osud dobrovolnictví v kultuře lhostejný, i těm, kteří by se do něj chtěli více zapojit: zástupcům kulturních organizací, představitelům veřejné správy, NNO a v neposlední řadě dobrovolníkům.

Hlavním organizátorem konference je Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, partnery jsou: Národní asociace dobrovolnictví, z. s., Hestia – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. a Institut umění – Divadelní ústav, Kancelář Kreativní Evropa Kultura. Konference se koná pod záštitou ministra kultury pana PhDr. Lubomíra Zaorálka.

Účastnický poplatek 300 Kč.

Uzávěrka registrací: 10. 9. 2021.

Součástí registrace je i dotazník Dobrovolníci v kultuře, jehož výstupy budou na konferenci prezentovány. Prosíme vás o jeho vyplnění.

Program

Středa 13. 10. 2021 – Zoom

10:00-11:00 BLOK 1 OBECNĚ O DOBROVOLNICTVÍ (NEJEN) V KULTUŘE

 • Úvod
 • Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR – Mgr. Nataša Diatková, MV ČR
 • Hestia – Hana Vosmíková – (bude upřesněno)
 • Národní asociace dobrovolnictví – (bude upřesněno)
 • O dobrovolnictví v kultuře a umění – Mgr. Kateřina Klementová, Ph.D. a PhDr. Jindřiška Gregoriniová, NIPOS

11:00-11:10 PŘESTÁVKA

11:10- 12:20 BLOK 2 10 LET DOBROVOLNICTVÍ V KULTUŘE: Jak jsme na tom?

 • Blok autorů kapitol Metodického doporučení MK pro dobrovolnictví v kultuře a umění
  moderátorka: Hana Vosmíková, Hestia

  • Kulturní dědictví – Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D.
  • Knihovny – Ing. Eva Vodičková, Krajská knihovna v Karlových Varech
  • Scénická umění – Mgr. Magdalena Müllerová, Institut umění – Divadelní ústav, Kancelář Kreativní Evropa
  • Muzea a galerie – Mgr. Tomáš Drobný, Metodické centrum muzejní pedagogiky při MZM
 • Diskuze nad otázkami, problémy, výzvami dobrovolnictví – moderátorka: Hana Vosmíková, Hestia

12:20 – 13:30 PŘESTÁVKA

13:30-15:00 BLOK 3 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE PRO INSPIRACI

 • Festival Loutkářská Chrudim – Michal Drtina, NIPOS
 • Hrad Hartenberg – Bedřich Loos
 • Město Prachatice – Hana Rabenhauptová
 • Krajská knihovna v Karlových Varech – Ing. Eva Vodičková
 • Městské muzeum Klobouky u Brna – Mgr. Terezie Řánková
 • Moravská galerie v Brně – Kateřina Minaříková
 • Divadla – bude upřesněno

 

Čtvrtek 14. 10. 2021 – Dobrovolnictví v regionech Zoom / dle situace naživo

Regionální dobrovolnická centra (RDC) a dobrovolnická centra (DC) v ČR představí dobrovolnické programy, projekty a aktivity v oblasti kultury.

 • Úvodní shrnutí 1. dne
 • Film o činnosti NIPOS
 • Prezentace RDC v ČR, Mgr. Lenka Vonka Černá – (bude upřesněno)
 • Prezentace RDC a DC v ČR, kulturních institucí a jejich dobrovolnických programů – (bude upřesněno)
 • Závěr konference – Zoom

Sborník příspěvků z konference

Uskutečněná konference dala vzniknout sborníku Dobrovolnictví v kultuře a umění: staré otázky a nové výzvy, který má sloužit dalšímu vývoji dobrovolnictví v kultuře.