Kulatý stůl Kreativní Evropy

Ve čtvrtek 23. dubna se uskuteční neformální setkání příjemců podpory z programu Kreativní Evropa –⁠ Kultura. Rádi bychom se dozvěděli, s čím se aktuálně potýkáte, jak v rámci projektu řešíte naplánované aktivity, jestli máte těžkosti s čerpáním grantu či dofinancováním projektu. Budete mít prostor na otázky i vzájemné sdílení toho, jak současnou situaci řešit.

Výstupy ze setkání a případná doporučení budeme dále komunikovat s Výkonnou agenturou EACEA, případně s Ministerstvem kultury.

Informace o setkání

Kulatý stůl se uskuteční formou videohovoru ve čtvrtek 23. dubna od 14.00. Předpokládaná doba trvání je přibližně 1 hodina.