Kurz pro žadatele 2021

Chcete získat grant na evropský kulturní projekt? Právě pro vás připravila Kancelář Kreativní Evropa – Kultura intenzivní kurz, jehož obsahem bude rozpracování vašeho konkrétního záměru projektu za účelem podání žádosti v rámci programu Evropské unie Kreativní Evropa – Kultura, výzva Projekty evropské spolupráce 2021. Finální podání žádosti není podmínkou účasti na kurzu.

Obsahem tří celodenních workshopů bude podrobná teoretická i praktická příprava konkrétních žádostí. Setkání budou zaměřená na specifické oblasti projektové přípravy (koncepce a obsah, financování a rozpočet, spolupráce se zahraničními partnery, plánování projektu ad.). Cílem kurzu je napomoci uchazečům s koncipováním konkrétního projektu a zpracováním kvalitní žádosti.

Získané informace mohou účastníci využít i při přípravě projektů a žádostí o dotace od jiných poskytovatelů grantů na národní a mezinárodní úrovni.

Máte-li zájem o účast na Kurzu, vyplňte ONLINE PŘIHLÁŠKU do 15. března 2021.

DEN 1 – úterý 23. března, 10.00-15.30
První den představíme program Kreativní Evropa se zaměřením na mezinárodní projekty. Vysvětlíme podstatu evropské spolupráce a strukturu projektu. Následovat bude stručné představení přihlášených projektů účastníky a následný odborný komentář a doporučení ze strany Kanceláře Kreativní Evropa.

DEN 2 – úterý 6. dubna, 10.00-16.30
Druhý den se bude konat workshop s využitím metody business model generation (definování cílů, cílových skupin, aktivit, partnerů, komunikace a propagace, finančních zdrojů). Doporučujeme tento den pracovat s celým projektovým týmem. Jde o systémový a kreativní přístup a postup k vyjasnění si záměru a nastavení projektu z různých úhlů pohledu.

DEN 3 – bude oznámeno (po vyhlášení výzvy)
Poslední den se budeme věnovat specifickým podmínkám výzvy, formulářům žádosti i rozpočtu, očekáváme konkrétní dotazy z vaší strany.

PODMÍNKY ÚČASTI
Kurz je určen pouze vážným zájemcům o dotaci z programu Kreativní Evropa – Kultura, kteří hodlají podat žádost o grant na projekt evropské spolupráce. Předpokládáme účast na celém kurzu. Účastnit se může libovolný počet z týmu projektu, druhý den očekáváme aktivní zapojení celého projektového týmu.

Kapacita účastníků je omezená. V případě velkého zájmu budeme vybírat projekty na základě předložených anotací. Kurz je bezplatný.

Kontakt: Magdalena Müllerová, Kancelář Kreativní Evropa – Kultura,
T 602 838 491, E .