Kurz pro žadatele o grant na projekty evropské spolupráce 2019

Chcete získat grant na evropský kulturní projekt? Právě pro vás připravila Kancelář Kreativní Evropa – Kultura intenzivní kurz, jehož obsahem bude rozpracování vašeho konkrétního záměru projektu za účelem podání žádosti (uzávěrka na konci roku 2018) v rámci programu Evropské unie Kreativní Evropa – Kultura, výzva Projekty evropské spolupráce 2019.

Obsahem dvou celodenních workshopů seminářů bude podrobná teoretická i praktická příprava konkrétních žádostí. Setkání budou zaměřena na specifické oblasti projektové přípravy (koncepce a obsah, financování a rozpočet, spolupráce se zahraničními partnery, plánování projektu ad.). Cílem kurzu je napomoci uchazečům s koncipováním konkrétního projektu a zpracováním kvalitní žádosti. Získané informace mohou účastníci využít i při přípravě projektů a žádostí o dotace od jiných poskytovatelů grantů na národní a mezinárodní úrovni.

Máte-li zájem o účast na kurzu, zasílejte anotace projektových záměrů do 30. dubna 2018 na E .

Kontakt: Magdalena Müllerová, Kancelář Kreativní Evropa – Kultura, T 224 809 118, E .