Kurz pro žadatele o grant na projekty evropské spolupráce 2020

Chcete získat grant na evropský kulturní projekt? Právě pro vás připravila Kancelář Kreativní Evropa – Kultura intenzivní kurz, jehož obsahem bude rozpracování vašeho konkrétního záměru projektu za účelem podání žádosti (uzávěrka na konci roku 2019) v rámci programu Evropské unie Kreativní Evropa – Kultura, výzva Projekty evropské spolupráce 2020.

Obsahem dvou celodenních workshopů bude podrobná teoretická i praktická příprava konkrétních žádostí. Setkání budou zaměřena na specifické oblasti projektové přípravy (koncepce a obsah, financování a rozpočet, spolupráce se zahraničními partnery, plánování projektu ad.). Cílem kurzu je napomoci uchazečům s koncipováním konkrétního projektu a zpracováním kvalitní žádosti. Získané informace mohou účastníci využít i při přípravě projektů a žádostí o dotace od jiných poskytovatelů grantů na národní a mezinárodní úrovni.

Máte-li zájem o účast na kurzu, vyplňte online přihlášku do 30. dubna 2019

DEN 1 – čtvrtek, 16. května 2019, 9.30–16.30, Malý sál IDU, Celetná 17, Praha 1 
podrobné představení programu Kreativní Evropa se zaměřením na mezinárodní projekty, vysvětlení podstaty evropské spolupráce, stručné představení přihlášených projektů účastníky a následný odborný komentář a doporučení ze strany Kanceláře Kreativní Evropa

DEN 2 – čtvrtek, 30. května 2019, 9.30–16.30, Malý sál IDU, Celetná 17, Praha 1
workshop zaměřený na přípravu žádostí a projektový management s využitím metody business model generation (definování cílů, cílových skupin, aktivit, partnerů, komunikace a propagace, finančních zdrojů)

Na podzim, po vyhlášení výzvy, uspořádáme otevřený seminář, kde budeme procházet aktuální formulář žádosti a rozpočtu.

PODMÍNKY ÚČASTI

Kurz je určen pouze vážným zájemcům o dotaci z programu Kreativní Evropa – Kultura, kteří hodlají podat žádost o grant na projekt evropské spolupráce. Předpokládáme účast na obou workshopech. Kurzu se mohou zúčastnit jedna až dvě osoby za jeden projekt.

Kapacita účastníků je omezená. V případě velkého zájmu budeme vybírat projekty na základě předložených anotací. Vaši účast potvrdíme do 5. dubna.

Kurz je bezplatný.

 

Kontakt: Magdalena Müllerová, Kancelář Kreativní Evropa – Kultura, T 224 809 118, E .