Matchmaking with Creative Europe: Digitalizace v kultuře

Letos na podzim se spojí 12 národních kanceláří Kreativní Evropa z celého kontinentu, aby společně usilovaly o vybudování nových kontaktů mezi kulturními a kreativními zástupci z celé Evropy. Během října a listopadu proběhnou celkem tři online networkingové akce otevřené pro všechny, kteří chtějí nalézt mezinárodní partnery pro své projekty v době, kdy jsou cestování a osobní setkání takřka nemožné. Během dvouhodinových akcí bude mít každý účastník možnost se setkat s potenciálními partnery, předložit svůj nápad zahraničním kolegům nebo si vyměnit zkušenosti z těchto nejistých dob.

Každá událost bude mít konkrétní tematické zaměření, proto se přihlaste, pouze pokud máte/hledáte projekt v dané oblasti:

  • 13. října 10:00–12:00 SEČ „Digitalizace v kultuře“
  • 5. listopadu 10:00–12:00 SEČ „Genderová rovnost v umění“
  • 26. listopadu 10:00–12:00 SEČ „Zelená kultura“

Pro splnění územní rozmanitosti akce bude vybrán omezený počet účastníků z každé země na základě motivace pracovat v mezinárodním měřítku v rámci příslušných témat (tj. digitalizace v kultuře nebo genderová rovnost v umění nebo zelená kultura).  Chcete-li se zúčastnit jednoho z networkingů, přihlaste se do 4. října 2020 prostřednictvím tohoto formuláře žádosti.

Každý zástupce organizace se může účastnit pouze jedné akce. Počet míst je přísně omezen. Všichni vybraní uchazeči budou o výsledcích výběru informováni nejpozději 9. října 2020. Akce se koná v angličtině bez překladu a je bezplatná a otevřená všem kreativním a kulturním profesionálům se zájmem o rozvoj nebo posílení evropských vazeb, partnerství a projektů.

Další informace získáte na adrese (CED Ukrajina). Akce organizují kanceláře Kreativní Evropa z Ukrajiny, Řecka, Polska, Německa, Tuniska, Česka, Švédska, Slovinska, Finska, Portugalska, Maďarska a Chorvatska.