Mezinárodní konference knižního a vzdělávacího sektoru na téma rozvoje čtenářství

V rámci druhého ročníku Dne evropských autorů (Day of European Authors, 25. 3. 2024) pořádá Evropská komise konferenci, jejímž cílem je podpořit spolupráci mezi knižním a vzdělávacím sektorem v boji proti klesajícím čtenářským dovednostem a návykům dětí a mladých lidí.

Konference zkoumá mnoho evropských příkladů, jak mohou autoři a knižní profesionálové spolupracovat s učiteli a školami na rozvoji formálních i neformálních způsobů, jak přiblížit knihy a literaturu studentům.

Konference poskytne příležitost:

  • sdílet osvědčené postupy, které podporují čtení od útlého věku prostřednictvím formálního a neformálního vzdělávání,
  • zdůraznit úlohu evropských autorů a odborníků na knihy při podpoře čtení a mnohojazyčnosti ve školách i mimo ně,
  • navrhnout doporučení, jak se vypořádat s klesajícími čtenářskými dovednostmi a návyky v Evropě.

Za ČR se konference zúčastní delegátka Ministerstva kultury.

Konference se koná 25. a 26. března 2024 v belgické Lovani (Leuven).