MIDPOINT Feature Launch

Program MIDPOINT Feature Launch je určený začínajícím filmovým profesionálům (týmům sestávajících ze scénáristy nebo režiséra a producenta) ze střední a východní Evropy, kteří vyvíjejí svůj první nebo druhý celovečerní film.

MIDPOINT Feature Launch zavedl vícestupňový proces výběru projektů, aby mohl podpořit více začínajících talentů. Z přihlášek vybere přibližně 20 projektů, jejichž tvůrčí týmy obdrží podrobné online hodnocení.

Na základě těchto hodnocení pak bude do programu MIDPOINT Feature Launch 2024, vybráno 9 filmových projektů, které absolvují program sestávající se ze čtyř modulů zaměřených na vývoj projektu a scénáře a možnosti dalšího financování a koprodukce.

Uzávěrka registrace pro dramaturgy byla prodloužena do: 7. listopadu 2023