Online informační schůzka k výzvě Oběh evropských literárních děl (CREA-CULT-2024-LIT)

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) pořádá online informační schůzku k výzvě k výzvě Oběh evropských literárních děl v rámci programu Kreativní Evropa 2024.

Akce se uskuteční online 22. února 2024 od 10:00 do 12:00 hodin.

Hlavním cílem výzvy je podpořit projekty, které se zabývají překladem, vydáváním, distribucí a propagací beletristických děl autorů, kteří jsou státními příslušníky zemí programu Kreativní Evropa – nebo v nich mají trvalý pobyt.

Pracovním jazykem setkání, které nebude nahráváno, bude angličtina.