Prezentace reportu CultureForHealth

Projekt #CultureForHealth představí 24. listopadu mezi 10:00 a 14:30 CultureForHealth Report, který prezentuje výsledky více než 300 vědeckých studií a 500 projektů, které ukazují přínos umění a kultury pro zdraví a dobré životní podmínky. Připojte se na webinář, kde se sejdou tvůrci politik, odborníci z oblasti umění a kultury, výzkumníci a odborníci na zdraví a dobré životní podmínky, aby se podrobně seznámili s nově zveřejněným reportem a diskutovali o jeho politických doporučeních.

Budete mít příležitost zapojit se do zasedání Open Talk a podělit se o to, jak lze zjištění využít v praxi. Po webináři se setkáte s odborníky z praxe z různých zemí a zblízka se seznámíte s fascinujícími projekty, které propojují kulturu a zdraví a prospívají blahobytu.

Webinář: 10:00-12:30

Online Open Talk: 13:00-14:30

Odkaz na report najdete níže.