Reflexe vývoje současného tanec v kontextu 30 let ČTP

Třicet let České taneční platformy – kam dospěla scéna současného tance v ČR za posledních 30 let? Jaké jsou aktuální potřeby české taneční scény? Jak českou scénu reflektuje zahraničí? A je český grantový systém dostatečně připraven reagovat na tyto aktuální potřeby? Panelová diskuze s odborníky z ČR a zahraničí, se zástupci samospráv a s umělci samotnými.
Cílem setkání je reflektovat vývoj české taneční scény v kontextu českého i zahraničního prostředí. Zamyslet se nad tím, jak se scéna emancipovala a navázala mezinárodní spolupráce. Vzhledem k tomu, že se podpora současného tance a pohybového umění ze strany různých institucí za posledních 30 let proměnila, pozvali jsme k panelové diskuzi zástupce MKČR, MHMP, IDU a Kreativní Evropy.
Pozvali jsme též zástupce české taneční scény a zahraniční promotéry aby se v panelové diskusi ohlédli zpět za jejich zkušeností s vývojem současného tance v ČR.

Program

11.30-12.15
Tereza Ondrová, Lucia Kašiarová, Peter Šavel, Václav Kuneš, Věrka Ondrašíková
Panelová diskuse se zástupci taneční scény
12.15-13.00
zástupci a zástupkyně z MKČR, MHMP, IDU a Kreativní Evropy 
Prezentace vývoje grantové podpory
13.00-14.00
bude oznámeno
Panelová diskuze se zástupci zahraničních promotérů