Culture Moves Europe / networkingové a informační online setkání 8. a 15. září

Zajímají vás residenční projekty,  které nabízí program Culture Moves Europe? Zapojte se do setkání hostitelů, umělců a kulturních profesionálů a nechte se inspirovat k vlastní rezidenci!

Ve dnech 8. a 15. září od 14.00 do 16.00 pořádá Culture Moves Europe webové semináře, jejichž cílem je propojit organizátory rezidenčních projektů s umělci a s kulturními profesionály. Hostitelé rezidenčních projektů již byli vybráni na základě výzvy.

Během webinářů každý hostitel představí svůj rezidenční projekt a sdělí své kontaktní informace. Zájemci z řad umělců a kulturních profesionálů se budou moci k sezením připojit a dozvědět se o těchto příležitostech více.

Culture Moves Europe se nepodílí na výběru účastníků jednotlivých rezidenčních projektů, místo toho je vybírají hostitelé.

Jedná se o networkingovou akci, zájemci by měli kontaktovat hostitelské organizace a navázat s nimi kontakt.

Celkem 36 hostitelů bude rozděleno do dvou sekcí následovně:

8. září 2023: od 14:00 do 16:00 
15. září 2023: od 14:00 do 16:00