Rovnost žen a mužů v evropské kultuře a médiích

Konference navazuje na závěry Rady EU o „rovnosti žen a mužů v kultuře“, které byly přijaty 1. prosince. Cílem akce je reflektovat široké spektrum iniciativ a projektů z členských států EU napříč různými uměleckými žánry, jako hosté se představí např. portugalská ministryně kultury nebo ředitelka švédského filmového institutu. Další informace včetně registrací najdete zde.