Seminář MEDIA Development

Seminář MEDIA Development pro zájemce o podporu v programu Kreativní Evropa – MEDIA, okruhy MEDIA Development – jednotlivé projekty, projektové soubory a TV Programming.

Program

09:00 - 09:30
Registrace
09:30 - 11:00
Úvod

Představení programu Kreativní Evropa.
MEDIA Development – podmínky pro získání podpory.
Žádost – formální náležitosti, vyplňování a předkládání žádosti.
Další možnosti podpory producentů v programu MEDIA – TV Programming, Koprodukční fondy, MEDIA Training, Záruční fond.
Dotazy.

11:00 - 11:20
Přestávka

Občerstvení ve foyer kina Ponrepo.

11:20 - 12:00
Závěr

Představení nejdůležitějších trhů, festivalů a prezentací námětů. Strategie pro MEDIA Development – jak správně prezentovat projekt a strategie nejčastější chyby v žádosti.