Seminář MEDIA Development

Seminář MEDIA Development pro zájemce o podporu v programu Kreativní Evropa – MEDIA, okruhy MEDIA Development – jednotlivé projekty, projektové soubory a TV Programming.

Program

09:00 - 09:20
Registrace
09:20 - 11:00
Úvod

Představení programu Kreativní Evropa. MEDIA Development – podmínky pro získání podpory. Žádost – formální náležitosti, vyplňování a předkládání žádosti. Další možnosti podpory producentů v programu MEDIA – TV Programming, Koprodukční fondy, MEDIA Training, Záruční fond. Dotazy.

11:00 - 11:20
Přestávka

Občerstvení ve foyer kina Ponrepo.

11:20 - 12:30
Strategie pro MEDIA Development

Strategie pro MEDIA Development – jak správně prezentovat projekt a strategie. Hodnocení žádosti – kritéria hodnocení, bodování – Marta Lamperová, expert programu KE – MEDIA. Trhy a trainingy – součást vývoje projektu.