Series Mania Forum

Koprodukční fórum v rámci festivalu Séries Mania (17. – 24. 3. 2023) věnovaného TV seriálům.

15 vybraných projektů TV seriálů bude prezentováno před panelem potenciálních koproducentů, distributorů, fondů a zástupců TV stanic. Po veřejném pitchingu následují individuální schůzky.

Nejlepší projekt získá odměnu 50 000 EUR na další vývoj.

Koprodukční fórum je určeno pro projekty hraných seriálů, mající min. 3 epizody s min. délkou 26 min. Přednost dostanou projekty, které již mají podporu TV stanice ve své zemi nebo mezinárodního distributora.

Uzávěrka pro přihlašování projektů: 16. prosince 2022

Uzávěrka přihlašování seriálů do soutěže festivalu Séries Mania 2023: 6. ledna 2023

Kontakt: