Series Mania Forum

Koprodukční fórum v rámci festivalu Séries Mania (18 – 25. 3. 2022) věnovaného TV seriálům.

15 vybraných projektů TV seriálů bude prezentováno před panelem potenciálních koproducentů, distributorů, fondů a zástupců TV stanic.
Po veřejném pitchingu následují individuální schůzky.

Nejlepší projekt získá odměnu 50 000 EUR na další vývoj.

Přednost dostanou projekty, které již mají podporu TV stanice ve své zemi nebo mezinárodního distributora.
Koprodukční fórum je určeno pro projekty hraných seriálů, mající min. 3 epizody s min. délkou 26 min.

Kontakt: