Slavnostní online otevření výzvy Perform Europe

Fond ve výši 2,1 milionu eur bude přidělen nejméně 35 úspěšným návrhům partnerství, přičemž maximální výše grantu pro každý vybraný projekt bude 60 000 eur. O grant mohou žádat všechny organizace a profesionálové působící v oblasti scénických umění, které mají legální sídlo v jedné ze 40 zemí programu Kreativní Evropa.

Výzva bude slavnostně otevřena online na Zoomu 1. prosince v 10 hodin. Přidejte se a buďte první, kdo se podmínky výzvy dozví! 

Registrovat se můžete zde nebo zahájení sledovat v živém vysílání na kanálech sociálních médií Perform Europe.