Střed zájmu: Kultura v nejisté době 

Mezinárodní konference Střed zájmu: Kultura v nejisté době reflektuje dvacet let od vstupu do EU, kdy čelíme dezinformačním kampaním a nástupu populistického stylu vládnutí. Společnost se štěpí do menších ideových celků. Kultura, umění a neziskový sektor hrají důležitou roli mediátorů a tlumočníků, zároveň poskytují bezpečné a inspirující místo. Je kultura dostatečně aktivní v rozvoji zdravé občanské společnosti?

Konference se uskuteční 7. listopadu 2024 v Divadle pod Palmovkou (Zenklova 34, Praha 8 – Libeň).  Konference je určená pro aktivní pracovnice a pracovníky v kulturním sektoru i pro všechny, které zajímá současný stav světa ovlivňující kulturu.

Na konferenci vystoupí řada osobností z kulturního prostředí i jiných odvětví (sociologie, žurnalistika aj.). Debaty proběhnou ve dvou diskusních blocích:

  • Když politický populismus ničí kulturu
    I. blok představí současnou situaci na Slovensku, Maďarsku a v Polsku.
  • Kultura aktivizuje místní komunity
    II. blok se zaměří na praxi kulturních organizací mimo velká města, kde je kulturní nabídka omezená.
  • Talks
    Konference bude zakončena tradičními Talks, kdy deset osobností z různých odvětví představí své zkušenosti s aktivitami, které rozvíjí aktivní občanskou společnost.

Pojďme společně ukázat, že i v nejisté době můžeme myslet pozitivně, kriticky a hledat cestu ven. 

Konferenci pořádá Kancelář Kreativní Evropa ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem. Tematicky se propojuje s Fórem o budoucnosti kultury, které iniciovalo v roce 2017 varšavské divadlo Teatr Powszechny, a jehož českou část koordinuje Divadlo pod Palmovkou.   

Konference se uskuteční u příležitosti 20. výročí vstupu ČR do EU, s podporou Národního plánu obnovy.