Střed zájmu: PUBLIKUM 2017

Kancelář Kreativní Evropa už potřetí představí dvanáctku inspirativních příkladů práce s publikem.

Práce s publikem je důležité téma pro dlouhodobé koncepce kulturních organizací i příležitostné kulturní projekty. Týká se marketingu, dramaturgie, přípravy doprovodných programů i celkového pojetí projektů a provozu organizací, které považují své publikum za partnera a nejen pasivního konzumenta. Práce s publikem (audience development) je také prioritou programu EU Kreativní Evropa.

Akce navazuje na Střed zájmu: PUBLIKUM (2014 a 2015) a na mezinárodní konferenci RE:PUBLIKUM (2013 a 2016), na kterých byly představeny příklady dobré praxe z ČR i zahraničí.

Při zpracování návrhů vašich příspěvků se můžete inspirovat na uvedených odkazech.

Vybrané projekty zařadíme do databáze inspirativních projektů na www.culturenet.cz a budeme je propagovat na našich FB stránkách.

Kontakt: Magdalena Müllerová, Kancelář Kreativní Evropa, E , T 224 809 118