Střed zájmu: PUBLIKUM kulturního dědictví

Střed zájmu: PUBLIKUM se koná letos již po čtvrté, tentokrát se však tematicky zaměří na oblast památkové péče a kulturního dědictví. Naváže tak na mezinárodní konferenci Focal Point: Upcycling Cultural Heritage, pořádanou u příležitosti Evropského roku kulturního dědictví.

Práce s publikem (audience development) je prioritou programu EU Kreativní Evropa. V tomto tématu navazujeme na Střed zájmu: PUBLIKUM z let 2014, 2015 a 2017 a na mezinárodní konference RE:PUBLIKUM v letech 2013 a 2016, na kterých byly představeny příklady dobré praxe z ČR i zahraničí.

Kontakt: Magdalena Müllerová, Kancelář Kreativní Evropa, T 224 809 118, E 

 

Program:

 • Knihova Dobříš, Radek Hasák – V knihovně jako doma
 • Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Ivan Bergmann – Jsme kurátory!
 • Mamapapa, Tomáš Žižka – Já kořen mediator 
 • Metodické centrum zahradní kultury, NPÚ, Kroměříž, Lenka Křesadlová a Petr Hudec – Zahrada stokrát jinak
 • Muzeum nové generace, Zámek Žďár, Martina Schutová – Vzdělávat prostřednictvím smyslů a emocí
 • Nadační fond 8smička, Marcela Straková – 8smička: Továrna na sukno i zóna pro umění
 • Národní divadlo, Lenka Hubáčková – Národní JINAK
 • Národní filmový archiv, Jonáš Kucharský – Němé filmy s DJ sety
 • Post Bellum, Magdaléna Benešová – Paměť národa a vzdělávání
 • Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici, Jana Doubková – Naše Betynka – sv. Alžběta Uherská Durynská
 • Státní zámek Vimperk, Lucie Budirská – Jak prezentovat památky před jejich obnovou?
 • Studio Damúza, Tereza Tomášová a Agáta Charvátová – Vyšehrátky – Interaktivní divadelní bojovka