Střed zájmu: Společenská odpovědnost divadel

Divadlo má kromě svých uměleckých hodnot i významný sociální přesah. Do jaké míry divadelní scéna v České republice přispívá k formování společenských hodnot či rozvoji společnosti? Jaké nástroje a formy používají umělci pro práci s aktuálními společenskými tématy? Jaký mají participativní projekty či dokumentární divadlo dopad na širokou veřejnost?

Mapujeme. Diskutujeme. Propojujeme.

Institut umění – Divadelní ústav, Kancelář Kreativní Evropa a festival Divadelní svět Brno Vás zvou na panelovou diskuzi, na kterou přijali pozvání: Tereza Durdilová, Jiří Honzírek, Ewan McLaren, Jana Svobodová, Kateřina Součková, Dominika Špalková  a Tomáš Žižka.

Moderují Magdalena Müllerová a Pavel Štorek, Institut umění – Divadelní ústav.

Tématu práce s publikem (audience development) se Institut umění – Divadelní ústav soustavně věnuje již od roku 2013. Akce vzniká v rámci mezinárodního projektu Create to Connect

Drobné občerstvení zajištěno.

Kontakt: Barbora Doležalová, IDU, E