Venice Gap-Financing Market

Venice Production Bridge je platforma pro evropské i mezinárodní producenty konající se v rámci MFF v Benátkách, která jim má pomoci zajistit chybějící část financování prostřednictvím individuálních schůzek s producenty, sales agenty, distributory, televizními stanicemi a dalšími financiéry.

Třídenní Venice Gap-Financing Market je určen pro 45 vybraných projektů v následujících kategoriích:

  • Celovečerní hrané nebo dokumentární filmy
    min. délka 70 minut, určené pro kinodistribuci a mající zajištěno min. 70 % financování
  • VR projekty
    min. délka 10 minut, mající zajištěno min. 30 % financování

Uzávěrka registrací: 3. května 2024

Kontakt: