Webinář k výzvě ZMINA: Rebuilding (10. 10. v 10 hodin online)

Ukrajinská nezisková, nevládní platforma pro kulturní iniciativy IZOLYATSIA zve zájemce o grant na podporu spolupráce s Ukrajinou na online prezentaci podmínek výzvy v rámci projektu ZMINA: Rebuilding International Cooperation, která se bude konat v úterý 10. října od 10 hodin online. Podmínky výzvy představí Michal Klembara, ředitel společnosti Malý Berlín, SK.

Chcete-li se akce zúčastnit, zaregistrujte se prostřednictvím formuláře. Den před setkáním obdržíte odkaz na setkání ZOOM.

ZMINA: Rebuilding je grantový program na podporu projektů mezinárodní spolupráce mezi dvěma nebo více organizacemi ze zemí zapojených do programu Kreativní Evropa, včetně jednoho partnera z Ukrajiny. Cílem programu je rozvíjet a prezentovat projekty zobrazující přechod od válečné k poválečné obnově na Ukrajině, budovat nové vize budoucnosti, demonstrovat válečnou odolnost a vytvářet rozhovory, odborné znalosti a vědomosti o poválečné přestavbě a obnově. Maximální výše grantu na jeden projekt je 60 000 EUR.

ZMINA: Rebuilding je projekt spolufinancovaný Evropskou unií v rámci zvláštní výzvy k předkládání návrhů na podporu ukrajinských vysídlenců a ukrajinského kulturního a tvůrčího sektoru. Na projektu spolupracují IZOLYATSIA (UA), Trans Europe Halles (SE) a Malý Berlín (SK).