Webinář: Posílení a ochrana kreativity prostřednictvím duševního vlastnictví

EIT (European Institute of Innovation & Technology) a Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví zvou na webinář určený všem, kteří se zajímají o kulturní a kreativní odvětví, chtějí se dozvědět více o hodnotě duševního vlastnictví a seznámit se s novou komunitou EIT „Kultura a kreativita“.

V kulturních a kreativních odvětvích jsou nápady a znalosti vším. Duševní vlastnictví je jedním z nejcennějších aktiv této oblasti a vyžaduje ochranu. Práva duševního vlastnictví hrají důležitou roli při podpoře prosperující kreativní ekonomiky, neboť chrání kreativitu a kontrolují komerční využití produktů vědecké, technologické a kulturní tvorby. Schopnost vyvíjet a využívat tyto produkty je skutečně klíčovou hnací silou hospodářského růstu a mezinárodní hospodářské soutěže.

V rámci semináře bude představena i nová aktivita EIT: Knowledge and Innovation Community (KIC). Tato komunita vytvoří nové příležitosti pro inovace, vzdělávání, zakládání podniků a jejich akceleraci, a především dodá sílu nové generaci inovátorů a kulturních profesionálů v celé Evropě. Výzva k předkládání návrhů bude vyhlášena v říjnu 2021.

V tomto společném webináři se budeme zabývat:

  • plány EIT na podporu inovací v kulturních a kreativních odvětvích prostřednictvím nového znalostního a inovačního společenství: EIT Culture & Creativity.
  • Co je to duševní vlastnictví? Jakou roli hraje v kreativních odvětvích a průmyslových oborech? Jaká jsou hlavní práva duševního vlastnictví a jak posilují postavení malých a středních podniků v kreativním průmyslu? Jaké jsou činnosti a iniciativy Úřadu EU pro duševní vlastnictví v oblasti kultury a jak slouží malým a středním podnikům?

Program:
10:00-10:05 Úvod do webináře a přivítání

10:05-10:15 Představení EIT a výzvy k předkládání návrhů v rámci KIC (Sylvia Jahn, referentka pro strategii, EIT)

10:15-10:50 Ochrana kreativity prostřednictvím práv duševního vlastnictví (řečníci z Úřadu EU pro ochranu duševního vlastnictví)

10:50-11:00 Otázky a odpovědi (EIT a EUIPO)

Webinář proběhne v angličtině. Účast je zdarma, registrovat se můžete v odkaze níže.