Webinář pro společenské a humanitní vědy v Horizontu Evropa

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu CZELO společně s Technologickým centrem Akademie věd ČR organizují ve dnech 11. − 12. ledna 2022 informační webinář o příležitostech pro společenské a humanitní vědy v programu Horizont Evropa.

Cílem školení je zvýšit odborné kapacity projektových manažerů a poskytnout jim srozumitelný přehled o možnostech financování pro společenské a humanitní vědy z programu Horizont Evropa. Webinář se bude věnovat i otázce projektových žádostí, hodnotícím kritériím a finančnímu hledisku projektů Horizontu Evropa. Během druhého dne webináře budou představeny úspěšné a zajímavé projekty z oblasti společenských a humanitních věd financovaných z programu Horizont 2020.

Webinář je určen pouze pro účastníky z českých institucí a bude probíhat v anglickém jazyce.