When East Meets West

Co-Production Forum

Koprodukční fórum určené pro vybrané producenty s projektem ve vývoji. Fórum zahrnuje veřejnou prezentaci, individuální schůzky a další program (panely, případové studie) o možnostech koprodukce (v roce 2022 půjde o kombinaci online a offline programu). Projekty by měly být celovečerní hrané nebo dokumentární filmy vhodné pro mezinárodní koprodukci. Pro rok 2022 je zaměření na země:

  • Rusko, Velká Británie, Irsko, Kanada a USA

Uzávěrka: 30. 10. 2021

First Cut Lab

Program pro celovečerní hrané filmy ve fázi střihu (z výše uvedených zemí). Vybrané projekty (tvůrčí týmy) budou mít možnost projekt konzultovat se třemi experty z filmového průmyslu a konzultantem-střihačem.

Uzávěrka: 30. 11. 2021