When East Meets West

Co-Production Forum

Koprodukční fórum určené pro vybrané producenty s projektem ve vývoji. Fórum zahrnuje veřejnou prezentaci, individuální schůzky a další program (panely, případové studie) o možnostech koprodukce. Projekty by měly být celovečerní hrané nebo dokumentární filmy vhodné pro mezinárodní koprodukci.

Uzávěrka registrace: 18. října 2023

First Cut Lab

Program pro celovečerní hrané filmy ve fázi střihu (z výše uvedených zemí). Vybrané projekty (tvůrčí týmy) budou mít možnost projekt konzultovat se třemi experty z filmového průmyslu a konzultantem-střihačem.

Registrace: budou otevřeny v říjnu 2023.