Workshop pro žadatele 2018

Kancelář Kreativní Evropa – Kultura pořádá workshop pro ty, kteří hodlají podat žádosti o grant v rámci výzvy na projekty evropské spolupráce v rámci programu Kreativní Evropa – Kultura. Workshop pro omezený počet žadatelů se bude konat 15. listopadu od 9.30 do 16.30 v Malém sále, IDU, Celetná 17, Praha 1.

Na workshopu budete pracovat na koncepci svého projektu. Díky metodě business model generation uvidíte projekt komplexně a zároveň v detailech. Po absolvování budete mít představu o tom, kde je síla vašeho projektu a kde je třeba ještě doplnit aktivity či výstupy, budete mít přehled o cílových skupinách a jakým způsobem je budete oslovovat. Dostanete velmi potřebnou zpětnou vazbu. Po workshopu bude formulace žádosti a detailní popis projektu výrazně jednodušší.

Výběr účastníků bude probíhat výhradně na základě osobní konzultace, kterou můžete absolvovat na semináři, nebo po domluvě u nás v kanceláři. Workshop je určen pro 2-3 osoby na jeden projekt.

Kontakt: Kancelář Kreativní Evropa – Kultura, T 224 809 118, E