Hledáme taneční umělce, kteří by se zapojili do online laboratoře projektu Shape It

Kulturní vzdělávání je přehlížené napříč Evropou, a proto je důležité, aby tvůrci, producenti a umělci, mysleli ve své tvorbě i na mladé publikum. Online laboratoř je součástí podpořeného projektu Shape It a nabízí příležitost k tvůrčí výměně umělcům, koná se od středy 26. ledna do čtvrtka 27. ledna 2022.

Shape It je mezinárodní projekt s cílem rozšířit publikum současného tance v Evropě. V rámci projektu spolupracuje s mladými evropskými tanečními tvůrci a vyzývá je k zamyšlení se nad možnostmi, jak zahrnout mladé diváky do jejich tvorby. Umělce v této práci podporuje prostřednictvím laboratoří, rezidencí a turné. Společně se skrze navázané partnerství, dialog a setkání s diváky snaží nalézat nové přístupy k tanci pro mladé.

Shape It stojí na partnerství čtyř evropských institucí, The Place (Londýn), Annantalo (Helsinki), Comune di Bassano del Grappa (Itálie) a Česko v projektu reprezentuje Tanec Praha.

SHAPE IT: LAB (26. A 27. LEDNA 2022)

Tato online laboratoř nabízí příležitost k tvůrčí výměně umělcům, kteří mají omezené nebo vůbec žádné zkušenosti s tvorbou a prezentací děl pro děti. Laboratoř se zaměřuje na otázky, které by tvůrci měli brát v potaz při prezentaci tance mladému publiku, a zahrnuje rozhovory s odborníky z oboru, interakci se skupinami rodinných příslušníků, testování a obhajobu klíčových oblastí zájmu a reflexi a zkoumání vašich vlastních nápadů i nápadů ostatních. Laboratoř bude vycházet z témat, kterými se zabývala již loňská laboratoř.

Laboratoř Shape It je určena pro umělce, kteří:

  • vytvářejí představení v profesionálním prostředí minimálně 3 roky (příležitostně se mohou zapojit i méně zkušení umělci),
  • sídlí ve Velké Británii, Finsku, Itálii nebo Česku,
  • mají nápad na výzkum nebo dílo, které budou cílit na publikum z řad na mladých lidí nebo rodin s dětmi ve věku od 3 let (může se jednat o nové dílo nebo adaptaci již existujícího díla),
  • věnují se jakémukoli druhu představení, jehož jádrem je pohyb,
  • budou připraveni se s námi podělit o některé ze svých nápadů v závěru laboratoře,
  • dokážou prokázat, jaký přínos pro ně jako umělce bude laboratoř mít.
  • mají dostatek ctižádosti a nebojí se postavit sami sobě, svým spolupracovníkům ani nám.

Kontakt Júlia Pecková, E

Více info o Online Lab '
Všechny nabídky