Italská organizace hledá partnery pro projekt v oblasti kulturního dědictví

Provincie Bergamo (PROVBG) zahrnuje 243 obcí v Itálii. Jako zprostředkující orgán mezi krajem a obcemi je odpovědná za několik odvětví, včetně životního prostředí, územního řízení, kultury, cestovního ruchu, sportu, sociální politiky, rovných příležitostí, územního rozvoje, vzdělávání.

PROVBG hledá partnery pro projekt THRIVE – Talent Harvest: Rural Intangible Heritage and Value Empowerment. Projekt má přispět k zatraktivnění venkovských oblastí pro talentované umělce/kyně. Vytvořit nové příležitosti pro přilákání inovativních firem, a využít přínosy plynoucí z nových pracovních míst. Součástí projektu je také zachování a propagace nehmotného kulturního dědictví.

Momentálně je do projektu zapojená University of Valencia.

Organizace zároveň hledá projekty zaměřené na vytváření rovných příležitostí, udržitelný rozvoj, potravinovou politiku a mládež, kterým by mohla být partnerem.

Jedná se o organizaci, která usiluje o financování z programu Kreativní Evropa Kultura. Pro bližší představu si můžete projít databázi podpořených projektů.

Ozvěte se nejpozději do 20. prosince 2023.

Kontakt: Chiara Tisat, E

Informace k partnerství '
Všechny nabídky