Polská organizace hledá partnery pro projekt v oblasti sociálního začlenění

Foundation Full of Life se zaměřuje na sociální začlenění a holistické intervence pro osoby se zdravotním postižením, a na posílení komunitního kulturního života. Nadace hledá partnery pro vznikající projekt, který se věnuje sociálnímu začlenění prostřednictvím umění a funkčně přehodnocených prvků kulturního dědictví. To představuje základ pro další rozvoj projektu, v němž bude kladen důraz na posílení účasti na kulturním životě často marginalizovaných skupin, jako jsou lidé s postižením nebo uprchlické komunity. Organizace hledá partnery především z oblasti umění, arte-terapie, a správy hmotného kulturního dědictví.

Jedná se o organizaci, která usiluje o financování z programu Kreativní Evropa Kultura. Pro bližší představu si můžete projít databázi podpořených projektů.

Ozvěte se nejpozději do 15. prosince 2023.

Kontakt: Maksymilian Woch, E

Informace k partnerství '
Všechny nabídky