Portugalská organizace hledá partnery pro projekt v oblasti kulturního dědictví

DiVA’s – Digital and Immaterial Village’s Archives se věnuje zachování kulturního dědictví ve vylidněných venkovských oblastech s velmi nízkou hustotou zalidnění.

DiVA’s hledá partnery pro projekt zaměřený na podporu volného digitálního přístupu k dosud nezveřejněnému kulturnímu dědictví venkovských periferních oblastí v Evropě.  Tyto oblasti představují více než 40 % území EU a v některých zemích, jako je Portugalsko, mohou dosahovat až 60 %. Záměrem projektu je stimulovat udržitelnou a vyšší sociální a územní soudržnost, mezigenerační povědomí o hodnotě místního kulturního dědictví.

Jedná se o organizaci, která usiluje o financování z programu Kreativní Evropa Kultura. Pro bližší představu si můžete projít databázi podpořených projektů.

Ozvěte se do 1. září 2023.

Kontakt: Dr. Ricardo Branco, E

Informace k partnerství
Všechny nabídky