Řecká organizace hledá projekty v oblasti kulturního dědictví

Ostrov Amorgos hledá projekty zabývající se gastronomií, kulturním turismem, scénickým uměním, hmotným a nehmotným kulturním dědictvím, výtvarným uměním, literaturou, architekturou, uměním a technikou, kterým by mohla být partnerem. Týkající se například některých z následujících témat:

Gastronomie: zaznamenávání a dokumentace tradičních kuchařských a cukrářských receptů s důrazem na rozmanité lokální suroviny s nulovou energetickou stopou. Sdílení osvědčených postupů a know-how prostřednictvím workshopů.

Vyšívání a tkaní: dokumentace tradičních technik s důrazem na jejich používání v minulosti. Hledání nového významů těchto technik v moderním životě.

Tradiční zvyky: jejich úloha při znovuvytváření komunity vylidněných odlehlých ostrovních oblastí / dokumentování historie prostřednictvím ústních svědectví, shromažďování audiovizuálního materiálu.

Větrné mlýny: sdílení znalostí a osvědčených postupů prostřednictvím workshopů. Využití tradičních větrných mlýnů v kontextu udržitelného rozvoje, zdůraznění jejich využití v minulosti a zkoumání jejich role v současnosti z architektonického, lidového a udržitelného hlediska.

Životní prostředí: budování vtahů s dalšími odlehlými ostrovními komunitami v Evropě, sdílení osvědčených postupů pro hospodaření se zdroji a rozvoj mírného turismu, který zohledňuje dlouhodobě udržitelný rozvoj..

Jedná se o organizaci, která usiluje o financování z programu Kreativní Evropa Kultura. Pro bližší představu si můžete projít databázi podpořených projektů.

Kontakt: Despotidi Kalliopi, E

Informace k partnerství
Všechny nabídky