Tři portugalské organizace hledají partnery

1) Sociedade Filarmónica União Macaense (SFUM) hledá partnery v oblasti hudby, její záměr se týká řídce osídlených oblastí se stárnoucí populací.

2) SOMA Cultura se ráda připojí k projektům zaměřeným na komunitní práci s migranty, sociální integraci, hudbu, výtvarné umění ad. Má také konkrétní projektový záměr na zvýšení zastoupení vysídlených a/nebo migrujících umělců na národní a mezinárodní úrovni.

3) CRESACOR hledá partnery pro rozvoj projektu TABOO, který chce být iniciativou komunitní intervence prostřednictvím umění, založené na přesvědčení, že kultura a umělecké postupy mohou být konkrétními nástroji sociální transformace. V rámci projektu se bude pracovat s drogově závislými.

Jedná se o organizace, které usilují o financování z programu Kreativní Evropa Kultura. Pro bližší představu si můžete projít databázi podpořených projektů.

Více informací najdete v níže přiložených souborech.

SFUM ' SOMA ' CRESACOR '
Všechny nabídky