Audience Development and Film Education

Pro koho je výzva určena?

Podpora práce s publikem a filmové výchovy s cílem zvýšit zájem a povědomí diváků o evropských audiovizuálních dílech.

Jaké projekty mohou být podpořeny?

 • projekty zvyšující znalost a zájem publika o evropská audiovizuální díla (včetně programů o filmovém dědictví)
 • projekty usilující o celoevropský dosah a dopad na diváky a mající mechanismy pro celoevropskou spolupráci
 • projekty zvyšující přínos evropských audiovizuálních děl (včetně katalogů vybraných filmů) v práci s publikem a filmové výchově

Za jakých podmínek?

 • projekty musejí mít celoevropský dosah zahrnující min. 5 členských zemí MEDIA
 • projekty zahrnují významný podíl evropských filmů a audiovizuálních děl (min. 50 %)

Jaká je výše finanční podpory?

 • max. 70 % celkových uznatelných nákladů
 • délka projektu 2-3 roky (24 – 36 měsíců)

Jaká jsou kritéria hodnocení?

 • potenciál projektu propagovat, zvýšit zájem a povědomí publika o evropských filmech, zvláště u nových a mladých diváků
 • evropská dimenze projektu (partnerství, spolupráce a výměna zkušeností; geografická a kulturní rozmanitost zahrnutých filmů)
 • strategie pro zajištění udržitelnosti, vyváženosti a inkluze
 • kvalita projektu (formát, metodologie, proces výběru, cílová skupina a teritoria, pedagogické metody)
 • uskutečnitelnost a nákladová efektivita
 • inovativnost projektu (především využití digitálních technologií a nástrojů)
 • strategie pro sběr a analýzu výsledků, pro jejich šíření a propagaci projektu
 • kvalita a zkušenosti organizačního týmu

Jak žádost podat?

Žádosti se nově podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.