Bottom-up Policy Development for Culture & Well-being

Pro koho je výzva určena?

Evropská komise v rámci přípravných aktivit programu „Bottom-up Policy Development for Culture & Well-being in the EU“ zveřejnila pilotní výzvu na podporu projektů zabývajících se kulturou a jejím vlivem na zdraví a kvalitu života.

Výzva je otevřená jak samostatným subjektům, tak sdružením několika partnerských organizací.

Jaké projekty mohou být podpořeny?

Mezi takové projekty mohou patřit workshopy, studentské výjezdy, konference, vzdělávací aktivity, sítě a networky, studie, analýzy a další výzkumné aktivity. Výzva se naopak netýká organizace kulturních akcí a umělecké tvorby.

Program „Bottom-up Policy Development for Culture & Well-being in the EU“ si klade za cíl:

  • zajistit mezinárodní výměnu znalostí a zkušeností souvisejících s vlivem kultury na kvalitu života a zdraví
  • zmapovat existující postupy a projekty v této oblasti
  • zvýšit povědomí o využití kultury v tomto směru na lokálním měřítku, se zvláštním zaměřením na psychické zdraví
  • organizovat mezioborové projekty zaměřující se na podporu kvality života jednotlivců i celých komunit
  • vybudovat spolupráci mezi už existujícími programy a aktivitami na evropské i regionální úrovni

Jaká je výše finanční podpory?

Podpora ve výši 500.000 eur bude přidělena pouze jednomu vybranému projektu. Orientační doba trvání je 18 měsíců.