European co-development

Pro koho je výzva určena?

Podpora producentské a scenáristické přípravy audiovizuálních děl je určena nezávislým produkčním společnostem. Žádost může podat konsorcium min. 2 společností ze 2 různých zemí (koordinátor/vedoucí projektu a partner).

Jaké projekty mohou být podpořeny?

Projekty určené:

pro kina

 • hrané, animované a tvůrčí dokumentární filmy delší než 60 min

pro televizi nebo digitální platformy

 • hrané filmy delší než 90 min
 • tvůrčí dokumentární filmy delší než 50 min
 • animované filmy delší než 24 min
 • jednotlivé filmy i seriály
 • minimální délka neplatí pro projekty nabízející uživatelskou zkušenost v nelineárním formátu (např. virtuální realita)

Program nepodporuje záznamy, reportáže, publicistické a zpravodajské pořady a magazíny, reality show nebo vzdělávací, výukové a instruktážní programy, studentské a absolventské filmy.

 

Jaké podmínky musí žadatelská společnost splnit?

Společnost (platí pro koordinátora i partnera/y) musí být:

 • nezávislá – TV nesmí vlastnit více než 25% podíl ve společnosti
 • hlavní předmět činnosti – výroba audiovizuálních děl
 • registrována v jedné z členských zemí programu MEDIA a vlastněna občany těchto zemí
 • o podporu může žádat právnická i fyzická osoba (OSVČ), nemohou o ni žádat jednotlivci

Referenční dílo (platí pro koordinátora) 

 • koordinátor (vedoucí projektu) musí prokázat, že od roku 2014 produkoval dílo, které bylo komerčně šířeno před datem uzávěrky v alespoň 3 zahraničních teritoriích (kino, televize nebo digitální platformy; uvedení na festivalech není považováno za komerční distribuci)
 • v úvahu se berou pouze díla, na nichž se společnost podílela jako jediný producent nebo hlavní koproducent, nebo u kterých je ředitel nebo společník žadatelské společnosti uveden v titulcích jako producent nebo delegovaný producent
 • předchozím dílem mohou být hrané, animované a kreativní dokumentární filmy nebo seriály s min. délkou 24 min (u seriálů délka všech epizod dohromady),
 • minimální délka neplatí pro projekty nabízející uživatelskou zkušenost v nelineárním formátu (např. virtuální realita)
 • pokud dílo uvedené v žádosti není uznatelné (nesplňuje dané podmínky), nebude uznatelná celá žádost (i kdyby společnost byla schopná dokázat, že produkovala jiné uznatelné dílo)

Vlastnictví práv 

 • koordinátor nebo jeden z partnerů musí vlastnit většinu práv k projektu
 • v případě adaptace musí žadatelé doložit i práva k adaptaci

Hlavní natáčení smí začít až 10 měsíců od data uzávěrky.

Jaká je výše finanční podpory?

 • fixní částka ve výši 50% odhadovaného uznatelného rozpočtu na vývoj (náklady jsou uznatelné až od podání žádosti/podpisu smlouvy)
 • max. 60 000 EUR na partnera/koordinátora
 • TV seriály s výrobním rozpočtem nad 20 mil. EUR – max. 100 000 EUR na partnera/koordinátora

Jaká jsou kritéria hodnocení?

 • relevance vzhledem k cílům výzvy (přidaná hodnota, úroveň a evropský rozměr spolupráce mezi produkčními společnostmi na projektu, strategie k zajištění udržitelnosti, vyváženosti a inkluze)
 • kvalita díla a potenciál jeho mezinárodní distribuce
 • kvalita strategií vývoje a financování, rozdělení rolí u projektu
 • kvalita marketingové a distribuční strategie

Jak žádost podat?

Žádosti se nově podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.