Culture Helps – individuální granty na podporu duševního zdraví

Zaměření a cíl výzvy

Program individuálních grantů je zaměřen na podporu duševního zdraví. Kulturní pracovníci, aktivisté a umělci, kteří pracují s lidmi, kteří byli nuceni se přestěhovat do bezpečnějších oblastí Ukrajiny nebo zemí Kreativní Evropy (všechny členské státy EU i některé země mimo EU) kvůli ruské válce na Ukrajině, mohou získat finanční podporu na péči o své duševní zdraví a pohodu (např.: zaplatit si terapeuta apod.). Cílem programu je upozornit na význam duševního zdraví v oblasti kultury.

Základní podmínky

Každá výzva podpoří přibližně 30 příjemců Individuálních grantů. Očekává se, že 80 % všech grantů bude vyplaceno na Ukrajině, 20 % v zemích Kreativní Evropy.
Minimální výše grantu je 200 eur, maximální 1 000 eur.

V každém z předchozích kol bylo přijato více než 500 žádostí. Doporučujeme věnovat čas vytvoření kvalitní žádosti, která může být vzhledem k velké konkurenci podpořena.

Komu je grant určen?

Žadatel musí být starší 18 let, kulturní manažer, umělec nebo aktivista, který se zaměřuje na aktivity s vysídlenými osobami na Ukrajině nebo v některé ze zemí zapojených do programu Kreativní Evropa, zejména s rodinami a dětmi, na integraci do nových komunit prostřednictvím kultury. Musí mít sídlo na Ukrajině nebo být osobou, která uprchla z Ukrajiny do jedné ze zemí účastnících se programu Kreativní Evropa po 24. 2. 2022.

O projektu Culture Helps

„Kultura pomáhá / Культура допомагає“ je projekt spolufinancovaný Evropskou unií v rámci speciální výzvy k předkládání návrhů na podporu ukrajinských vysídlenců a ukrajinského kulturního a kreativního odvětví, který vznikl ve spolupráci společností Insha Osvita (UA) a zusa (DE) – celkem v letech 2023 a 2024 otevře 7 výzev pro jednotlivce.

Kde najdu více informací?