Culture Helps/Культура допомагає. Granty na oblast duševního zdraví (5. výzva)

Jaký je cíl výzvy?

„Culture Helps / Культура допомагає“ otevírá pátou výzvu k podávání žádostí o individuální granty na individuální podporu duševního zdraví můžete získat až 1 000 eur.

Program individuálních grantů je zaměřen na podporu duševního zdraví. Kulturní pracovníci, aktivisté a umělci, kteří pracují s lidmi, kteří byli nuceni se přestěhovat do bezpečnějších oblastí Ukrajiny nebo zemí Kreativní Evropy (všechny členské státy EU i některé země mimo EU) kvůli ruské válce na Ukrajině, mohou získat finanční podporu na péči o své duševní zdraví a pohodu (např.: zaplatit si terapeuta apod.). Cílem programu je upozornit na význam duševního zdraví v oblasti kultury.

Kdo může žádat?

Žadatelé musí splňovat následující kritéria:

  • Věk od 18 let,
  • Kulturní manažer, umělec nebo aktivista, který v současné době pracuje s vysídlenými osobami na Ukrajině nebo v některé ze zemí zapojených do programu Kreativní Evropa, zejména s rodinami a dětmi, na integraci do nových komunit prostřednictvím kultury.
  • Bydlet na Ukrajině nebo být osobou, která uprchla z Ukrajiny do některé ze zemí účastnících se programu Kreativní Evropa po 24. 2. 2022 (Seznam zemí mimo EU účastnících se programu Kreativní Evropa).

Jak připravit žádost?

O projektu Culture Helps

„Culture Helps / Культура допомагає“ je projekt spolufinancovaný Evropskou unií v rámci speciální výzvy k předkládání návrhů na podporu ukrajinských vysídlenců a ukrajinského kulturního a kreativního odvětví, který vznikl ve spolupráci společností Insha Osvita (UA) a zusa (DE). Zahrnuje 7 výzev pro individuální granty, které budou vyhlášeny v letech 2023-2024. Jedná se o čtvrtou výzvu programu, další bude vyhlášena na jaře 2024. V každé výzvě bude podpořeno 20 žádostí. Předpokládá se, že 80 % všech grantů bude vyplaceno na Ukrajině, 20 % v zemích Kreativní Evropy.