Culture Helps/Культура допомагає. Spolupráce v oblasti integrace (3. výzva)

Základní fakta grantů Spolupráce

Výzva „Kultura pomáhá“ je třetí a poslední výzva pro granty spolupráce. Výsledky prvního kola naleznete zde.
Podpoří se přibližně 10 projektů o maximální výši 25 000 eur pro spolupráci 2 organizací, maximálně 40 000 eur pro spolupráci 3 organizací.

Celkový rozpočet výzvy činí 265 161,71 eur.

Zaměření projektů

Projektový záměr musí být zaměřen na vysídlené osoby nebo uprchlíky, usnadňovat jejich integraci do nového prostředí prostřednictvím kultury na podporu dialogu a vzájemného porozumění a nabízet aktivity, které reagují na zpracování válečných traumat a podporu jejich duševního zdraví. Další úsilí by mělo být věnováno zapojení rodin a dětí do projektových aktivit. Navrhované aktivity mohou mít podobu workshopů, spolutvůrčích procesů, vzdělávacích projektů, arteterapie apod.

Grantový program nabízí podporu kulturním organizacím, které kladou důraz na práci s lidmi, kteří byli nuceni přestěhovat se do bezpečnějších oblastí Ukrajiny nebo zemí Kreativní Evropy kvůli válce Ruska proti Ukrajině. Projektový záměr musí být zaměřen na vysídlené osoby nebo uprchlíky, usnadňovat jejich integraci do nového prostředí prostřednictvím kultury s cílem podpořit dialog a vzájemné porozumění a nabízet aktivity, které reagují na zpracování válečného traumatu a podporují jejich duševní zdraví. Další úsilí by mělo být věnováno zapojení rodin a dětí do projektových aktivit. Navrhované aktivity mohou mít podobu workshopů, spolutvůrčích procesů, vzdělávacích projektů, arteterapie apod.

Žadatelé

Žadatelé by měli mít sídlo na Ukrajině nebo v jiné zemi programu Kreativní Evropa a měli by odpovídat jedné z následujících kategorií:

  • neziskové organizace,
  • veřejné nebo soukromé subjekty, pokud mohou prokázat nekomerční status organizace
  • návrh projektu nebude generovat žádný zisk
  • alespoň jeden z žadatelů musí aktivně pracovat na integraci vysídlených osob nebo uprchlíků z Ukrajiny do nové reality a komunit prostřednictvím kultury, zejména rodin a dětí.
  • Žadatelé by neměli na projekt (projekty), s nímž (nimiž) žádají o grant, získat finanční prostředky z žádného jiného programu Kreativní Evropa. Projekt spolupráce musí mít charitativní charakter.

V rámci projektu je možné spolupracovat se 2 nebo 3 partnerskými organizacemi. Každá spolupráce musí mít alespoň jednoho partnera z Ukrajiny a jednoho partnera z jiné země programu Kreativní Evropa.

O projektu Culture Helps

„Kultura pomáhá / Культура допомагає“ je projekt spolufinancovaný Evropskou unií v rámci speciální výzvy k předkládání návrhů na podporu ukrajinských vysídlenců a ukrajinského kulturního a kreativního odvětví, který vznikl ve spolupráci společností Insha Osvita (UA) a zusa (DE) – otevírá výzvu k předkládání žádostí o granty na spolupráci. Můžete získat až 40 000 eur na realizaci projektů mezinárodního partnerství mezi 2 nebo 3 organizacemi, zaměřených na integraci prostřednictvím kultury pro lidi, kteří byli nuceni opustit své domovy kvůli ruské plnohodnotné válce proti Ukrajině.

Kde získám více informací?

Informační webinář k výzvě se koná 13. února od 15 hodin (16.00 kyjevského času), na který se můžete zaregistrovat zde. Akce proběhne anglicky a bude sdílena na sociálních sítích.

Hledáte-li partnery pro projekt, můžete se účastnit online moderovaných webinářů, které budou sloužit jako asistenční centrum, jenž bude poskytovat pomoc s žádostmi o grant a usnadňovat navazování kontaktů mezi organizacemi.

Webináře se konají 20. února a 5. března 2024 v 15:00 středoevropského / 16:00 kyjevského času.

Také můžete využít kanál Slack – online platformu pro výměnu a setkávání s potenciálními partnery pro spolupráci. Pro získání pozvánky kontaktujte ">.