Culture Helps – integrace Ukrajinců*ek prostřednictvím kultury (2. výzva)

Základní fakta grantů Spolupráce

„Kultura pomáhá“ zahrnuje 3 výzvy pro granty spolupráce, tato výzva je druhá. Výsledky prvního kola naleznete zde.
Další a poslední výzva bude vyhlášena v únoru 2024. V každé výzvě bude podpořeno přibližně 10 projektů spolupráce.
Maximální výše grantu je 25 000 eur pro spolupráci 2 organizací, maximálně 40 000 eur pro spolupráci 3 organizací.

Celkový rozpočet výzvy činí 236 000 eur.

Zaměření projektů

Projektový záměr musí být zaměřen na vysídlené osoby nebo uprchlíky, usnadňovat jejich integraci do nového prostředí prostřednictvím kultury na podporu dialogu a vzájemného porozumění a nabízet aktivity, které reagují na zpracování válečných traumat a podporu jejich duševního zdraví. Další úsilí by mělo být věnováno zapojení rodin a dětí do projektových aktivit. Navrhované aktivity mohou mít podobu workshopů, spolutvůrčích procesů, vzdělávacích projektů, arteterapie apod.

Žadatelé

Grantový program Spolupráce nabízí podporu kulturním organizacím, které kladou důraz na práci s lidmi, kteří byli nuceni se přestěhovat do bezpečnějších oblastí Ukrajiny nebo zemí Kreativní Evropy (všechny členské státy EU i některé země mimo EU) kvůli válce Ruska proti Ukrajině.

O projektu Culture Helps

„Kultura pomáhá / Культура допомагає“ je projekt spolufinancovaný Evropskou unií v rámci speciální výzvy k předkládání návrhů na podporu ukrajinských vysídlenců a ukrajinského kulturního a kreativního odvětví, který vznikl ve spolupráci společností Insha Osvita (UA) a zusa (DE) – otevírá výzvu k předkládání žádostí o granty na spolupráci. Můžete získat až 40 000 eur na realizaci projektů mezinárodního partnerství mezi 2 nebo 3 organizacemi, zaměřených na integraci prostřednictvím kultury pro lidi, kteří byli nuceni opustit své domovy kvůli ruské plnohodnotné válce proti Ukrajině.