Culture Helps/Культура допомагає. Integrace skrze kulturu (3. výzva)

Jaký je cíl výzvy?

„Kultura pomáhá / Культура допомагає“ otevírá čtvrtou výzvu k předkládání žádostí na miniprojekty. Můžete získat až 5 000 eur na realizaci projektů zaměřených na integraci lidí, kteří byli nuceni opustit své domovy kvůli ruské válce proti Ukrajině.

Program nabízí podporu kulturním organizacím, které kladou důraz na práci s lidmi, kteří byli nuceni se přestěhovat do bezpečnějších oblastí Ukrajiny nebo zemí Kreativní Evropy kvůli ruské válce na Ukrajině. Projektový záměr musí být zaměřen na vysídlené osoby nebo uprchlíky, usnadnění jejich integrace do nového prostředí prostřednictvím kultury a podporu jejich duševního zdraví. Další úsilí by mělo být věnováno zapojení rodin a dětí do projektových aktivit. Navrhované aktivity mohou mít podobu workshopů, spolutvůrčích procesů, vzdělávacích projektů, arteterapie apod.

Kdo může žádat?

Žadatelé musí splňovat následující kritéria:

  • Nezisková organizace nebo nezávislá iniciativa se sídlem na Ukrajině nebo v některé ze zemí programu Kreativní Evropa.
  • Být aktivní v integraci vysídlených osob nebo uprchlíků z Ukrajiny do nové reality a komunit prostřednictvím kultury, zejména rodin a dětí.

Rozpočet

  • Bude podpořeno přibližně 20 projektových grantů.
  • Očekává se, že 70 % všech grantů bude vyplaceno na Ukrajině, 30 % v zemích Kreativní Evropy.
  • Minimální výše grantu je 2 000 eur, maximální 5 000 eur.

Žádost a časový harmonogram

  • Žádost můžete podat v angličtině nebo ukrajinštině (vyberte si tu, která vám vyhovuje – výsledek hodnocení to neovlivní);
  • Pokud máte technické nebo jiné potíže s připojením k internetu, můžete žádost podat jako dokument ve formátu Word. V takovém případě nás prosím oslovte e-mailem;
  • Uzávěrka přihlášek je 21. června 2024, 23:59 kyjevského času;
  • Výsledky výběrového řízení budou oznámeny nejpozději 31. července 2024;
  • Činnosti v rámci projektů mohou být zahájeny nejdříve 15. srpna 2024 a musí být ukončeny do 15. listopadu 2024.

O projektu Culture Helps

„Culture Helps / Культура допомагає“ je projekt spolufinancovaný Evropskou unií v rámci speciální výzvy k předkládání návrhů na podporu ukrajinských vysídlenců a ukrajinského kulturního a kreativního odvětví, který vznikl ve spolupráci společností Insha Osvita (UA) a zusa (DE). Zahrnuje 7 výzev pro individuální granty, které budou vyhlášeny v letech 2023-2024.

Kde získám více informací?