Culture Moves Europe – druhá výzva na individuální mobilitu umělců a kulturních profesionálů

Jaké jsou cíle výzvy?

Druhá výzva na podporu individuální mobility zveřejněná v rámci programu Culture Moves Europe poskytuje finanční podporu na cestovní náklady (doprava, ubytování atd.) umělce nebo kulturního pracovníka, který má bydliště v jedné ze zemí programu Kreativní Evropa a jede do jiné země programu Kreativní Evropa, aby zde realizoval projekt s mezinárodním partnerem (organizací nebo jednotlivcem). Mezinárodním partnerem (organizací nebo jednotlivcem) je spolupracující organizace, která souhlasí s tím, že bude hostit jednotlivce nebo více umělců, provede jej/je svým pracovním prostředím a realizuje s ním/nimi projekt.

Cílem výzvy je umožnit umělcům a kulturním pracovníkům internacionalizovat jejich aktivity:

 • Objevovat –⁠ objevovat bohaté evropské kulturní dědictví a inspirovat tak jejich kreativitu.
 • Tvořit –⁠ spolupracovat na tvorbě s dalšími umělci a kulturními pracovníky v zahraničí.
 • Vzdělávat se –⁠ účastnit se neformálního vzdělávání.
 • Propojovat se –⁠ rozvíjet a prohlubovat profesní vztahy v zahraničí.

Žadatel musí zvolit dvě priority.

Přihlášky je možné podávat průběžně, finální termín pro jejich zaslání je 31. května 2024.

Pro koho je výzva určena?

 • individuálním umělcům a kulturním pracovníkům nebo skupinám (2–⁠5 členů),
 • plnoletým žadatelům,
 • všem žadatelům nezávisle na vzdělání a zkušenostech,
 • žadatelům ze všech kulturních a kreativních odvětví zahrnutých do části Kultura programu Kreativní Evropa (architektura, kulturní dědictví, design a módní návrhářství, literatura, hudba, scénická umění a výtvarné umění),
 • žadatelům, kteří mají pobyt v jedné ze zemí Kreativní Evropy,
 • žadatelům ze zemí, kde je vážně ohrožena bezpečnost nebo jejichž projekty nemohou být realizovány v cílové zemi z důvodu takového ohrožení (např. Ukrajina) – tito žadatelé mohou rovněž žádat o tzv. virtuální mobilitu.

Speciální pozornost bude věnována začínajícím umělcům a kulturním profesionálům.

Jaké podmínky musí žadatel splnit?

Podmínky výzvy jsou následující:

 • Doba trvání mobility (nezahrnuje dobu cesty):
  • pro jednotlivce: doba trvání se musí pohybovat mezi 7 a 60 dny,
  • pro skupiny jednotlivců (2–⁠5 osob): doba trvání se musí pohybovat mezi 7 a 21 dny.
 • Projekt nesmí začít dříve než 60 dnů od konce měsíce, v němž byla podána žádost.
 • Mobilita se musí uskutečnit do jednoho roku od podpisu grantové dohody.
 • Mobilita musí být nepřerušovaná.
 • Mobilita se musí uskutečnit v jednom cílovém místě.
 • Pro žadatele ze zemí, kde je vážně ohrožena bezpečnost nebo jejichž projekty nemohou být realizovány v cílové zemi z důvodu takového ohrožení, platí možnost požádat o virtuální mobilitu přímo při podání žádosti.
 • Žádat mohou příjemci, kteří již dříve obdrželi grant na mobilitu v rámci programu i-Portunus, přednost však budou mít žadatelé, kteří žádají o grant poprvé.
 • Příjemci, kteří již obdrželi finanční prostředky z Culture Moves Europe, nebudou moci znovu podat žádost.
 • Podpora na mobilitu nemůže být poskytnuta zpětně na již dokončené akce a projekty.

Podmínky pro skupiny:

 • „Skupina“ je stanovený počet osob (2–⁠5 osob), které mají stejný ucelený projekt mobility. Lidé ze skupiny mohou pocházet z různých zemí a vracet se do různých zemí, ale projekt mobility vyžaduje, aby skupina cestovala do stejné cílové země ve stejném období.
 • Mobilita musí být zaměřena na jeden skupinový projekt.
 • Žádost musí podat jedna osoba („vedoucí skupiny“) za celou skupinu. Žádost bude obsahovat jméno, státní příslušnost, datum narození a zemi pobytu všech ostatních členů skupiny.
 • Vedoucí skupiny musí předložit jedno umělecké portfolio za celou skupinu a individuální životopisy jednotlivých členů skupiny.
 • Pokud jedna (nebo více) osoba (osoby) ze skupiny neuskuteční nadnárodní mobilitu, dotyčná (dotyčné) osoba (osoby) grant na mobilitu neobdrží. Culture Moves Europe podporuje pouze jednotlivé umělce a kulturní pracovníky, kteří se účastní nadnárodní mobility.
 • Člen skupiny nemůže vystupovat jako mezinárodní partner (organizace nebo jednotlivec).

Jaký je harmonogram výzvy?

Žadatel může v rámci této druhé průběžné výzvy, která trvá od 2. října 2023 do 31. května 2024, podat pouze jednu přihlášku jako jednotlivec, jako vedoucí skupiny nebo člen skupiny.

Průběžné hodnocení bude probíhat jednou měsíčně po každé z následujících uzávěrek:

 • 31. října 2023, 23.59 SEČ
 • 30. listopadu 2023, 23.59 SEČ
 • žádné datum uzávěrky v prosinci 2023
 • 31. ledna 2024, 23.59 SEČ
 • 29. února 2024, 23.59 SEČ
 • 31. března 2024, 23.59 SEČ
 • 30. dubna 2024, 23.59 SEČ
 • 31. května 2024, 23.59 SEČ

Období hodnocení bude pokaždé trvat přibližně sedm týdnů.

Mobilita musí být realizována do jednoho roku od podpisu grantové dohody.

Další průběžá výzva bude otevřena na podzim 2024.

Jaká je výše finanční podpory?

Finanční podpora se skládá ze dvou částí:

A. Mobilitní grant

 • cestovné – cílem Culture Moves Europe je povzbudit uchazeče, aby si vybrali udržitelný způsob cestování.
  • Do destinací, které jsou ve vzdálenosti do 600 km, není možné cestovat letecky a příspěvek na dopravu je 350 eur.
  • Pokud je destinace ve vzdálenosti 601 až 5 000 km, je příspěvek na dopravu 350 eur. Do destinace lze cestovat letecky, ale pokud zvolíte jiný dopravní prostředek, můžete získat další příspěvek ve výši až 350 eur.
  • Pokud je destinace ve vzdálenosti 5 001 km a více, je příspěvek na dopravu 700 eur. Do destinace lze cestovat letecky, ale pokud zvolíte jiný dopravní prostředek, můžete získat další příspěvek ve výši až 350 eur.
 • per diem – denní příspěvek na ubytování, stravu, lokální dopravu atd. ve výši 75 eur.

B. Případné výdaje navíc

 • podpora účastníků s hendicapem do výše až 100 %
 • příspěvek 350 eur na jinou než leteckou dopravu
 • příspěvek 150 eur na cesty na zaoceánská území
 • příspěvek 80 eur na vízum
 • příspěvek 100 eur pro účastníky, které mají dítě/děti ve věku do 10 let

Jak podat žádost?

Přihlášky musí být podány v angličtině, online prostřednictvím portálu Goethe-Application Portal.

Uzávěrka výzvy je 31. května 2024 ve 23.59 středoevropského času (SEČ).

Uchazeči si musí:

 • vytvořit si účet na portálu Goethe-Application Portal,
 • vyplnit přihlášku online na portálu Goethe-Application Portal.

Žadatel musí poskytnout následující informace (vedoucí skupiny a členové skupiny v případě skupinových žádostí):

 • osobní údaje,
 • popis projektu a hlavní cíl,
 • relevance projektu,
 • příprava projektu (role každého člena skupiny)
 • spolupráce se zahraničním partnerem,
 • očekávaný dlouhodobý výsledek,
 • aspekty udržitelnosti.

Na portál Goethe-Application Portal bude třeba nahrát následující dokumenty:

 • životopis ve formátu PDF (v případě skupinové přihlášky individuální životopis pro každého člena skupiny),
 • umělecké portfolio ve formátu PDF (v případě skupinové přihlášky jedno za skupinu),
 • doklad o přípravě ve formátu PDF (dokument podepsaný od zahraničního partnera – organizace nebo jednotlivce – potvrzující spolupráci s žadatelem),
 • doklad totožnosti,
 • doklad o legálním pobytu,
 • doklad o zdravotním postižení nebo rodinném příplatku (pokud žadatel spadá do daných kategorií).

Kde najdu více informací?

Více informací najdete na webu Evropské komise v části o programu Culture Moves Europe a přímo ve výzvě na individuální mobilitu.

Přínosné informace naleznete také v sekci často kladené otázky (FAQ).

Evropská komise a Goethe-Institut pořádají každý pátek od 11 hodin (první setkání se koná 13. října) tzv. Question Time. Pro účast na tomto online setkání, kde můžete organizátorům pokládat dotazy k výzvě, se prosím registrujte.

Kolegové z národní kanceláře programu Kreativní Evropa ve Španělsku uspořádali k PRVNÍ VÝZVĚ, na 99 % totožné s aktuální výzvou, webinář tlumočený do anglického jazyka. Podívat se na záznam můžete zde.